+993 65 05 20 34
TMN
Resminamalar

Şahadatnamalar

Bu bölümde ähli resminamalary we tehniki maglumatlary tapyp bilersiňiz “Lotte Chemical” -dan “Staron” önümleri barada maglumat.
PDF önümleriniň kataloglary
Kepillik
Staron önümleri ekologiýa taýdan arassa we "Ajaýyp" belligini we HB belligini aldy ("Saglyk üçin howpsuz"). gurluşyk materialy ") Koreýa Arassa Howa Assosiasiýasyndan, şeýle hem ABŞ-da NSF akkreditasiýasy. Diýmek, onuň düzüminde formaldegid, üýtgäp durýan organiki birleşmeler (VOC) bolmazlygy kepillendirilýär. we "kesel gurluşyk sindromyna" sebäp bolýan beýleki maddalar.
Экспертное заключение (СанПИН) STARONPDF okaň PDF göçürip alyň
Сертификат пожарный ЛОТТЕ STARONPDF okaň PDF göçürip alyň
Письмо от ВННИС о сертификацииPDF okaň PDF göçürip alyň

Soraglaryňyz barmy?

Size jogap bermäge şat bolarys!