+993 65 05 20 34
TMN

Töleg we eltip bermek

Töleg

Töleg hasap-faktura arkaly amala aşyrylýar. Hasap-faktura berlen senesinden üç günüň dowamynda hereket edýär.

Eltip bermek

Özüňizi gyzyklandyrýan önümi saýlaň
Seslenme blankasyny dolduryň
Eltip beriş senesini hünärmenimiz bilen utgaşdyryň

Soraglaryňyz barmy?

Size jogap bermäge şat bolarys!