+993 65 05 20 34
TMN

Bilim

"Koros Stone" kompaniýasynyň okuw merkezi.

Merkeziň maksady, gaýtadan işlemegi we satuw usullaryny öwredýän mugt seminarlar geçirmek Staron, Tempest, Radianz, Scorino söwda bellikleriniň materiallary.

Emeli daş we esasanam Staron we Radianz daşy hakda bar bolan mifleri bir ýere jemledik.

Indiki wakanyň senesi

Indiki seminaryň senesini bilmek üçin gyzyklanýan ugruňyzy saýlaň:
Merkeziň salgysy
Moskwa sebiti, Domodedowo, md Demirgazyk, köç. Logistika, 8
Iş tertibi
17.02.2022Indiki wakanyň senesi
Hasaba giriň
Gatnaşmak üçin web sahypamyzda gatnaşmak üçin blankany doldurmagyňyzy haýyş edýäris.